запомните / запишите
сообщите, что вы нашли информацию
на сайте "Map.cn.ua - Карта Чернигова"
запомните / запишите
сообщите, что вы нашли информацию
на сайте "Map.cn.ua - Карта Чернигова"

Черниговский институт Межрегиональной Академии управления персоналом (Институт )Адрес:
Контакты:
+38(0462)677-
показать телефон
+38(0462)677-
показать телефон
+38(0462)677-
показать телефон
Отправить письмо
Ссылки
В социальных сетях
График работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
0800
1700
0800
1700
0800
1700
0800
1700
0800
1700
X X
1300
1400
1300
1400
1300
1400
1300
1400
1300
1400
X X

Директор
Мурашко Микола Іванович

О компании:
Чернігівська філія МАУП була створена 22 вересня 1998 р. рішенням Адміністративної ради Міжрегіональної Академії управління персоналом.
24 вересня 2001 р. рішенням Загальних зборів акціонерів назва “Чернігівська філія МАУП” була змінена на “Чернігівський інститут МАУП”.

2005 р. рішенням Президії МАУП, за проханням колективу інституту присвоєна назва “Чернігівський інститут МАУП імені Героїв Крут”. Так була вшанована пам’ять героїв, які віддали своє життя за незалежність України.

З 07 серпня 2008 р. року директором Чернігівського інституту призначений Мурашко Микола Іванович, кандидат економічних наук, доцент.

Освітня діяльність Чернігівського інституту проводиться на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 285589 від 23.01.2014 р.). Згідно з нею заклад має право на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст (на базі створеного коледжу) та бакалавр, спеціаліст (на базі інституту).

Навчальний процес у Чернігівському інституті імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України і Академії.

Початок студентського життя дуже важливий етап, пов’язаний зі складним процесом адаптації молодої людини до нових умов, її входженням в життєдіяльність вищого навчального закладу. Система навчальної і виховної роботи в інституті покликана допомагати успішному залученню студентів до традицій вузівського життя, сприяти у виробленні навичок навчання, культури студентської праці, отриманню чітких уявлень про майбутню професію, про права і обов’язки студентів.

Особливого значення на цьому етапі набуває озброєння студента системою світоглядних знань на основі вивчення суспільно-гуманітарних і природничо-технічних, фундаментальних та фахових дисциплін, надання допомоги в оволодінні навичками самостійного опрацювання наукових джерел.

Навчальний процес в Чернігівському інституті імені Героїв Крут МАУП здійснюється науково – педагогічним складом наступних кафедр: “Правознавства”, “Управління персоналом та економіки праці”, “Фундаментальної підготовки”, “Гуманітарних наук”, “Фінанси і кредит” та “Охорона праці”.

Організація методичного забезпечення навчального процесу здійснюється через реалізацію планів підготовки відповідної навчально-методичної документації з усіх спеціальностей та плану науково-методичних розробок.
Викладачами кафедр розробляються методичні матеріали, посібники, рекомендації, конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, для підготовки фахівців з різних спеціальностей.

Забезпеченню високого професіоналізму випускників Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», формуванню системи знань і навичок відповідно до галузевих потреб сприяє зв’язок теоретичного навчання з практикою. Практика в ЧІ МАУП є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців і передбачає безперервність та послідовність її проведення на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях усіх форм навчання
З метою практичного використання знань студентів на базі інституту створена студентська юридична клініка “Lex Victoria”. Вона є однією із форм практичного навчання.
Основними методами роботи юридичної клініки є: застосування інтерактивних методик в навчальному процесі; участь студентів в реальній юридичній практиці під наглядом викладача та керівництвом юриста-практика; участь студентів в програмі курсу “Практичне право”.

Особлива увага приділяється розвитку студентської науки. Викладачі ведуть постійну інтенсивну підготовку студентів до участі в олімпіадах. Щороку проводяться студентські науково-практичні конференції, круглі столи. В конференціях беруть участь студенти не тільки Чернігівського інституту МАУП, а й інших навчальних закладів м. Чернігова.

На даний час у стінах Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» формується світоглядна позиція та ціннісні орієнтації майбутніх громадян України, молодим людям надаються широкі можливості для опанування основами наук, багатством національної та світової культури, створено умови для вільного і гармонійного розвитку та індивідуального і професійного самовдосконалення. Виховна робота в Інституті в цілому спрямована на виховання нового покоління українців і створення умов для повного виявлення і утвердження національної самосвідомості через творчу активну особисту ініціативу.
Основні зусилля науково-педагогічних працівників у виховній роботі спрямовано на виховання громадської самосвідомості, національної гідності, формування свідомого громадянина, патріота української держави, виховання високоінтелектуальних сучасних фахівців, всебічне сприяння розвитку творчих здібностей та розвиток загальнолюдських чеснот студентів.

Виховна робота в Інституті має системний характер і починається з перших днів перебування студента в навчальному закладі.
З метою формування студентських колективів та адаптації студентів до умов навчання, на початку навчального року в Інституті проводяться загальні збори студентів. На яких відбувається ознайомлення студентів з правилами внутрішнього розпорядку Інституту. Крім того, студентам надається допомога у формуванні органів студентського самоврядування.
У полі зору адміністрації та деканату питання інформаційного забезпечення студентів щодо життя Академії, сучасної політичної ситуації. Багато уваги приділяється професійному вихованню.
Студенти Інституту беруть участь у національно зорієнтованих проектах. Посиленню національно-патріотичного виховання слугують і такі заходи, як екскурсії по історико-культурним місцям Чернігова та України, місцями козацької слави, екскурсії до музеїв м. Чернігова та ін.
Крім того, одним з пріоритетів виховної роботи Інституту є організація спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої діяльності в тісному контакті з вищими навчальними закладами Чернігова, використовуючи сучасні методи, широко залучаючи до цього процесу студентів. Так, святкування «Дня здоров’я» вже стало доброю традицією, під час якого проводяться різні спортивні змагання в яких беруть участь студенти всіх курсів та викладачі Інституту.

Чернігівський інститут має можливість широко використовувати кадровий потенціал професорсько-викладацького складу базового підрозділу м. Києва, запрошуючи провідних професорів МАУП для читання лекцій. Значно активізувалася ця робота з підключенням ЧІ МАУП до Телеуніверситету.

Інститут має достатню кількість сучасної техніки, що дозволяє широко використовувати новітні освітні технології, можливості мережі “Інтернет”.
Бібліотека інституту тісно співпрацює з бібліотеками міста та інших навчальних закладів.

Вам нравится "Черниговский институт Межрегиональной Академии управления персоналом (Институт )"?

Жмите "Like", "Твитнуть" или "+1"

 

Предоставляемые услуги:
Спеціальності та спеціалізації

Підготовка спеціалістів здійснюється на юридичному й економічному факультетах за спеціальностями та спеціалізаціями:
- Правознавство
спеціалізація “Комерційне та трудове право”
- Менеджмент організацій
спеціалізація “Економіка та управління бізнесом”
спеціалізація “Медичний та фармацевтичний менеджмент”
- Управління персоналом і економіка праці
спеціалізація “Економіка та управління персоналом”
- Фінанси
спеціалізація “Фінансовий менеджмент”
- Соціологія
спеціалізація “Соціологія управління та паблік рилейшнз”
Студенти отримують освіту на денному, заочному (в т.ч. дистанційному) відділеннях.

Карта


Увеличить размер карты Уменьшить размер карты Спутниковый режим карты Нормальный режим карты Включить/отключить значки домов Включить/отключить значки панорам Показать/скрыть заметки Показать/скрыть рубрикатор Показать/скрыть маршруты Показать/скрыть панель поиска адреса
Маршруты
Автобус:
Смотреть
на большой карте

Фото

Компания представлена в каталоге предприятий:


Комментарии

 map.cn.ua (32) Facebook  

Информация обновлена: 08.05.2015 г.
Cтатистика просмотров:
Вчера: 4
За последние 30 дней: 72
В прошлом месяце: 68
За последние 6 месяцев: 434
Адрес странички:


Автошкола на 5 Углах! (Категории А1, А, В, С1, С)
© "Карта Чернигова"
г. Чернигов, ул. Шрага, 6а, оф. 1
Телефон: 931-671 (CDMA)
E-mail: info@map.cn.ua
Вчера сайт посетило:
4 430 человек
За последние 7 дней:
50 643 человека
Месячная аудитория:
211 072 человекаа
Наш сайт подключен к сервису сбора статических данных Google Analytics. Информация из сервиса берется с помощью инструментов Api.
По запросу рекламодателя мы с радостью предоставим более полную статистику по интересующим критериям.
График посещений за 30 дней:
О статистике:
GoogleAnalytics
Вам нравится наш проект?
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка http://map.cn.ua/ обязательна!
Условия пользования сайтом